PREMATÜRE BEBEKLER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Prematüre ,hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki bebek ölümlerinin ve çocukluk çağındaki serebral palsi (beyin felci),gelişme gerilikleri gibi kalıcı sakatlıkların en muhtemel nedenidir.  Genel anlamda nihai gelişimini tamamlamadan 37. gebelik haftasından (259 gün)önce doğan bebekler prematüre olarak kabul edilir.Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Mesut Arslan konu hakkında bilgi verdi.

Son yıllarda,özellikle üremeye yardımcı tekniklerin kullanımıyla beraber artan çoğul gebelik sayısı ile orantılı olarak,preterm doğum sıklığında belirgin artış ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada prematüre doğum oranlarının yaklaşık %11’lerde olduğu tahmin edilmektedir.Bu prematüre doğumların %84’ü 32-36. haftalar arasında ,%10’u 28-32.haftalar arasında ve %5’i 28.haftadan önce görülmektedir.

Prematüre doğum beş yaş altı çocuk ölüm nedenleri arasında zatürreden sonra ikini sırada yer almaktadır.

Prematüre doğan bebekler ne kadar prematüre doğduklarına göre farklılıklar gösterirler. Bazıları sadece sınırda prematüredir ve kısa bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu edilip sağlam bir yenidoğan bebek gibi izlenebilirler. Bazıları ileri derecede prematüredirler ve hastanede çok uzun süre kalmak zorunda kalırlar.

Prematüre bebekleri doğdukları gebelik haftasına göre sınıflarsak:

<28 Hafta   : aşırı prematüre

28-31 Hafta: ağır prematüre

32-33 Hafta: orta prematüre

34-37 Hafta :geç prematüre

Gebelik haftası azaldıkça komplikasyon gelişme riski daha da artmaktadır. Bu nedenle en yüksek ölüm ve sakatlık oranları 25.hafta ve öncesinde doğan aşırı prematürelerde görülmektedir.

Prematüre Bebeklerde Görülen Komplikasyonlar:

Sarılık,Prematüre apnesi,Hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE),Kafa içi kanama,Prematüre retinopatisi,Solunum güçlüğü sendromu,Kronik akciğer hastalığı,Kardiyovasküler problem,Hipoglisemi,Beslenme problemleri,Anemi

Davranışsal ve psikolojik sorunlar:  Erken doğan bazı çocuklar yaşıtkarına göre dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğugibi bazı davranışsal ya da psikolojik sorunları gelişebilir.

Kronik sağlık sorunları: Enfeksiyonlar, astım ve beslenme sorunları ile Ani Bebek Ölümü Sendromu riski altındadır

Prematüre Doğumun Nedenleri

Prematüre doğumun birçok nedeni vardır. Ana rahmindeki bebek, rahim ve plasentayı ilgilendiren durumlar  prematüre doğum nedeni olabilir.

Anneye ait nedenler:

Annenin gebelik sırasında ,Alkol, sigara, uyuşturucu kullanımı. Beslenme bozukluklarına bağlı kilo alınamaması, bakımsızlık ve aşırı yorgunluk ile aşırı stres de Prematüriteye neden olabilir. 18 yaş öncesi ile 35 yaş üstü gebelikler prematüre doğum için riskli sınırlardır. Sık doğum yapmak,hipertansiyon ,şeker hatalığı,kansızlık,pıhtılaşma bozuklukları ,enfeksiyonlar gibi hastalıklarının olması,rahimin küçük olması, rahim tümörü gibi rahime ait yapısal bozukluklar.Servikal yetersizlik olması prematüre doğumlara yol açabilir.

Plasentaya ait nedenler:

Plasentanın yapısal bozukluklarında da erken doğum gerçekleşebilir.

Bebeğe ait nedenler:

Çoğul ebeliklerde bebek sayısı arttıkça erken doğum riski de artar. Doğumsal anomaliler, büyüme geriliği,erkek cinsiyet,enfeksiyonlar gibi durumlar prematüre doğuma neden olabilir

Prematüre bebekler,erken dönemdeki sorunlarının yanısıra uzun dönem nörogelişimsel bozukluklar gibi fonksiyonel kısıtlılığa yol açan kronik komplikasyon ve sakatlık açısından yüksek riskli olduklarından ,ek sağlık,eğitim ve sosyal bakım hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar.Bu durum ciddi ekonomik maliyetlerin yanı sıra işgücü kaybını artırmaktadır. Son yıllarda prematüre bakımında ciddi gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen hem ülkemizde hem de dünyada erken doğum oranlarının azaltılması konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilememiştir