73. VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Edremit İlçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimi Hemşiresi Hatice Biçkici “Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir.” Dedi. Yapılan etkinlikler ve verem ile savaş hakkında bilgi veren Biçkici “Verem (tüberküloz) hastalığı, “Mycobacterium tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 05-11 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tüberküloz (TB), insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. DSÖ tahminlerine göre Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon insan veremden hayatını kaybetmektedir.

Bu kapsamda hem hastalara tedavi verilmekte hem de hastaların ailelerinde ve diğer temaslılarında tarama yapılmaktadır. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere koruyucu ilaç verilmekte, hasta olduğu tespit edilenlere ise tedavi başlanmaktadır. Verilen tedaviler; Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) ile görevli bir kişinin, hastanın her doz ilacını yuttuğunu gözlemlemesi şeklinde yapılmaktadır. Dünyada tüberküloz kontrolü için DSÖ tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı uygulanmaktadır. Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı çalışmaları “Tüberkülozsuz Bir Türkiye” oluşturmak amacıyla, Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) ve Stop TB Stratejisi çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir.

Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır.

Verem hastalığı, en çok akciğerlerde görülmekle birlikte akciğer zarları, lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin gibi organlarda da görülebilmektedir. Hastalıkta genel olarak halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi belirtileri olabileceği gibi akciğer veremine özgü belirtiler olan geçmeyen öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı bulguları da görülür. Çabuk fark edilip önlem alınmaz ve tedavi altına alınmazsa ölüme neden olabilmektedir. Verem tedavisi en az 6 ay sürmektedir. Tedaviye Verem Savaş Birimlerinde ya da hastanelerde başlanması ve ilaçların düzenli olarak alınması çok önemlidir. Çünkü tedaviyi tamamlamayan kişilerde semptomlar düzelse bile; hastalığın tekrar etme, dirençli hale gelme ve sağlam bireylere bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu nedenle hekimin tedaviyi sonlandırmadan ilaçların bırakılmaması gerekir. İki- üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

İlçemizde Verem Savaş Birimimiz 1968 tarihinden itibaren hizmet vermekte olup bahsedilen ücretsiz tanı ve tedavi Sağlıklı Hayat Merkezi Verem Savaş Birimimiz bünyesinde devam etmektedir.

73. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası çerçevesinde Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimimiz tarafından halkımızın sağlık eğitimine yönelik olarak çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmekte ayrıca; okullar, halk eğitim merkezleri, camiler, huzurevleri ve cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında gerçekleştirilecek eğitimler ile verem hastalığı hakkında farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Birimimiz olarak hedefimiz “Veremsiz Bir Dünya ve Veremsiz Bir Türkiye’’dir.” Dedi.