“ŞİDDETİN, FİZİKSELİNE DE SÖZELİNE DE KARŞIYIZ“

Kamu-Der Edremit Şube Başkanı Şehir Plancısı Nevin Sayman, geçtiğimiz günlerde Ayvalık 5 No.lu Sağlık Ocağında Sağlık Çalışanı Hemşirelere Şiddet gösteren kişilere yönelik yapılan basın açıklamasına katıldı. “Şiddetin, fizikseline de sözeline de karşıyız” diyerek basın açıklaması yapan Kamu-Der Ayvalık Şubesi’ne destek vermek üzere giden Kamu-Der Edremit Şube Başkanı Nevin Sayman , Balıkesir dernek üyelerinden Hülya Ölçek Arlı, Akçay’dan Gürbüz Günbay basın açıklamasında destek verdi.

Kamu-Der Edremit Şube Başkanı Şehir Plancısı Nevin Sayman, “Kadına yönelik şiddetle her alanda başlatılan mücadeleye rağmen günümüzde kadına yönelik şiddet, tüm dünyada bütün acımasızlığı ile sürmektedir. En son Ayvalık İlçemizde üç kadın sağlık çalışanına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bugün buraya Kamu-Der Ayvalık Şubemizin Basın açıklamasına ve kadın sağlık çalışanlarımıza desteğe geldik” diye konuştu.

Sayman, “Kadınlar hayatlarının her alanında, eğitim, yaş, sosyoekonomik durum ayırt etmeksizin şiddet görmekte, hatta gördükleri şiddet sonucu hayatlarını kaybetmektedir. Kadınlara yapılan şiddetin, fizikseline de sözle yapılanına da karşıyız. En son olan bu olayda sağlık çalışanı hemşireler saldırgan bir adamın fiziksel ve sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Bu olayı yaşayan hemşirelere ve yaralanan kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu tür şiddetlerin yaşanmamasını istiyoruz. Şiddetin, fizikseline de sözeline de karşıyız ” diye ekledi.