KAYMAKAM SIRMALI’DAN EDREMİT MYO’YA İKİ YENİ BÖLÜM MÜJDESİ

Edremit Meslek Yüksekokulunun kapsam ve nitelik yönünden kapasitesinin ve tercih edilebilirliğinin artırılması amacıyla Kaymakamı Ali Sırmalı’nın talimatlarıyla Proje Koordinasyon Birimi tarafından “Edremit Körfezi için Bölüm/Program İhtiyaç Raporları” hazırlanarak Balıkesir Üniversitesi Senatosuna sunulmuştu.

Edremit Meslek Yüksekokuluna iki yeni bölüm açılabilmesi amacıyla kaymakamlık tarafından hazırlanan ihtiyaç raporu ve Edremit Meslek Yüksekokulu’nun gerekçeli dosyası Balıkesir Üniversitesi Senatosu tarafından değerlendirilerek oybirliği ile kabul edilmesinin akabinde; MYO bünyesinde; “İnşaat Teknolojisi ile Alternatif Enerji Kaynakları (yenilenebilir enerji)” programlarının açılması YÖK tarafından uygun görüldü.

Yükseköğretim (YÖK) Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın  07.11.2018 tarihli yükseköğretim (YÖK) yürütme kurulu toplantısında kabul edilerek Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması uygun görülen bölümler; Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, İnşaat Teknolojisi Programı olarak belirlendi.

Yeni açılan bölümlerin bölge öğrencileri için büyük bir avantaj olacağını ifade eden Kaymakam Sırmalı; “İlçemizin akademik yönden gelişmesi için yüksekokullarımızda ilçemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bölümler açılması son derece önem arz etmektedir. Özellikle milli enerji üretilmesinde yerel istihdamın önemli olduğu bilinciyle İlçemize kazandırılan Alternatif Enerji Kaynakları (yenilenebilir enerji) bölümü, özellikle ülkemizdeki enerji sektöründe nitelikli iş gücünün temin edilmesine büyük katkı sunacaktır. Bölümlerimizin açılmasında emeği geçen Proje Koordinasyon Birimimize, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Raif Sakin’e ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kerim Özdemir’e teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemiz için bu yeni bölümlerin hayırılı olmasını diliyorum” dedi.

Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Raif Sakin yaptığı açıklamada “Yüksekokulumuz için önemli bir ihtiyaç olan iki yeni bölümün ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı ve Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Kerim Özdemir olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.