EDREMİT KENT KONSEYİ ÇEVRE VE SAĞLIK GRUBU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Edremit Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Grubu ilk toplantısını Ege ve Marmara  Çevre Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirdi.
Çevre ve sağlık çalışmalarını organize etme ve alt grupların oluşturulması amacıyla yapılan toplantıya Çevre ve Sağlık çalışmalarında görev almak isteyen 30 gönüllü katıldı. 2 Çalışma grubu oluşturularak çalışmalarda izlenecek yol belirlendi.  Çevre ve Sağlık Grubu Sözcüsü Zeynep İlhan, Kent Konseyi ve işlevi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.  Toplantının gündem maddeleri; 19 Temmuz Çanakkale/Kirazlı – Balaban Bölgesinde Yapılacak Etkinliğin Görüşülmesi, Metal ve Madencilik ile Mücadele, Kıyı Şeridi ve Deniz Suyu Kirliliğinin Takibi, İçme sularının Takibi, Atık Yönetimi, Taş Ocakları, Yazlık Siteler, çalışma planı olarak belirlendi. İlk çalışma grubunda Süheyla Doğan, Harika Şişmanlar ve Pervin Tuğan görev aldı. Toplantıda söz alan Süheyla Doğan, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin çağrısıyla   Kirazlı’da yapılacak olan Altın Madeni Projesi’ne karşı  19 Temmuz’da yapılacak olan basın açıklamasına katılım sağlanacağının bilgisini verdi. Aynı zamanda  Havran Tepeoba Bakır ve Molibden Zenginleştirme Tesisi Projesi’nin resmi kurumlardan rezervin bitmesi kapanma planını  da ilgili idareden istedikleri halde temin edemediklerini, atık barajı ve çukurdaki suyun asit maden drenajı, ağır metaller ve diğer zehirli kimyasallar açısından incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İkinci çalışma grubunda da Kamil Aru, Süheyla Doğan, Şeniz Tuncel, Recep Memiş, Harika Şişmanlar yer aldı. Katılımcılardan Kamil Aru , Metal Madencilikle ilgili Edremit’in arazileri üzerindeki vahşetin görülmesi gerektiğini belirtti. Aru,“ Madenin zehirli kimyasallarla ilgili atık suyu orman söndürme işleminde kullanılıyor. Buralarda 150 yıllık sızdırmazlık raporu olması gerekli. Bu konunun acil olarak çözümlenmesi gerekiyor. Metal madencilikle mücadele edilmesi gerekiyor. Önce bölgede nerelerde metal madencilik var tespit edilmeli, tespit edilen yerlere gezi düzenlenmeli, kamuoyu bilgilendirilmeli, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)  süreçleri takip edilmeli ” ifadelerini kullandı.