EDREMİT KAYMAKAMLIĞINDAN TARİHE IŞIK TUTAN PROJE

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın öncülüğünde Edremit’in kültürel zenginliklerinin korunması ve yaşatılması duyarlılığıyla hazırlanan toplamda 2.277.495,47.-TL bütçeli  “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor Projesi” Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunarak hibe desteği almaya hak kazandı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın talimatıyla 700 yıllık tarihi geçmişe sahip kültürel mirasının gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılabilmesi amacıyla  hazırlanan ve  Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında sunulan “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor” Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklatırılması projesi başarılı toplamda 2.277.495,47.-TL bütçesiyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Tarihi sokak projesi ile ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “MÖ 15. Yüzyılda kurulan Edremit ilçemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok farklı kültürün ve medeniyetin etkisinde kalmıştır. Bugün önemli bir turizm merkezi olan Edremit ilçemiz, sahip olduğu bir çok turistik potansiyele karşın deniz-kum-güneş turizminde bilinirliğini korumaktadır. Mitolojiden Anadolu’ya uzanan coğrafyada eşsiz bir kültürel üstünlüğe sahip Edremit’in tarihi ve kültürel üstünlüğü, yaz/deniz turizminin gölgesinde kalarak maalesef yeterince tanıtılamamıştır. Bu bilinçle Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde 1350-1400’lü yıllarda kurulduğu tahmin edilen, eski kent dokusunun yoğun olarak bulunduğu Gazi İlyas Caddesi üzerinde bulunan tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte tarihi mimariye özgü sokak dokusu ve kentsel mobilyaları ile korunması, sağlıklılaştırılarak yaşatılması, çağdaş yaşama katılması, ve bölgenin ilgi odağı haline gelerek kentimize ekonomik katma değer sağlamasını amaçladık.

Proje ile Edremit in tarihi yerleşkesinin merkezi konumundaki Gazi İlyas Caddesi üzerinde 14 adet tescilli yapının dış cephe restorasyonun sağlanması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, 33 adet sivil mimarinin tarihi dokuya uygun dış cephe restorasyonun sağlanması, 6 adet yapılaşmamış parselde yapılacak yapıların tarihi restorasyona uygun yapımının sağlanmasıyla Gazi İlyas Caddesinde yıkılmaya yüz tutmuş sosyal çöküntü halinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Edremit’i projelerle anılan bir ilçe konumuna getirdik diyen Kaymakam Sırmalı; “İlçemiz, turizme kazandırılamamış birçok kültürel varlığın ev sahipliğini yapmaktadır. İlçemiz genelinde yaptığımız envanter araştırmasında Koruma Kurulunca tescil edilmiş 239 adet yapı mevcuttur. İlçemizde bulunan tescilli kültürel varlıkları bize göstermektedir ki; ilçemiz, kültürel açıdan büyük bir hazine konumundadır. Bu kültürel zenginliklerimizin değerini bilmeli, korumalı ve gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmalıyız.  Eşsiz mirastan gurur duyulması amacıyla hazırlanan ve GMKA tarafından desteklenen projemizle kuzey batı Anadoludaki geleneksel ev mimarisinin önemli örneklerinden sayılan 14 adet tescilli yapı; dısı sofalı, mimari ayrıntıları ve süsleme özellikleriyle dikkat çeken yapılar gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacaktır.

Edremit’te kültürel turizmin geliştirilmesine önemli bir kapı aralayacak proje kapsamında restore edilecek tarihi sokağın kültür turizminin geliştirilmesinde önemli bir fonksiyon üstleneceğini öngörmekteyiz.

Tarihi Edremit Evleri, projemizle gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Böylece Edremit, kültür turizmiyle de anılan bir turizm kenti haline gelecek, Kültür turizmi tüm yıl gerçekleştirilebilir bir turizm türü olduğundan, projemizle dört mevsim turizm yapılabilecek. Böylelikle yaz mevsimi dışında da turizm faaliyetleri gerçekleşebilecektir.  Projemizle kültürel zenginliklerimiz koruma ve yaşatma bilinciyle projemiz sonucunda geçmişten aldığımız mirası gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılabilecek, Tarihin ve özgünlüğün korunarak şehirlerin kimlik kaybı ve kültürel uyumsuzluğu önlenecek. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tur operatörleri ve turizm yayıncılarının gezi programlarında Edremit’in yer alması sağlanacaktır” dedi.