AYVALIK BELEDİYESİ İLE TMMOB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

AYVALIK BELEDİYESİ İLE TMMOB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI Ayvalık Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisler Odası ile Mimarlar Odası Balıkesir Şubeleri arasında mesleki ve teknik işbirliği protokolü imzalandı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası ile mesleki ve teknik işbirliği protokolü imzaladı. Ayvalık Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen protokol imza törenine TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Şubesi Başkanı Onur Satıcı, şube yönetim kurulu üyeleri Suat Ok ve Füsun Atay katıldı. Mimarlar Odası Ayvalık Şube Başkanı Gündüz İşgüder’in Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi olarak imza attığı mesleki ve teknik işbirliği protokol ile sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde çalışılacak. “ORTAK SORUMLULUK ‘TARİH, KÜLTÜR, DOĞA VE ÇEVRE ‘ DEĞERLERİNİ KORUMAK” Belediye Başkanı Rahmi Gençer, belediye sınırları içerisindeki tüm yapı projelerinin yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik genelge ve protokol hükümlerine göre ilgili meslek odalarınca incelenmesi ve durum uygunluğunun denetlenmesini kapsayan protokolde ortak sorumluluğun ‘Tarih, kültür, doğa ve çevre’ değerlerini korumak olduğunu ifade etti. Başkan Gençer, “Bilimsel ve teknik esaslara, mesleki kural ve standartlara uygun yapıların olmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın işlerinin kolaylaşması, projelerin kalitesinin artması ve halkımıza daha nitelikli hizmet amacıyla bu protokolü hayata geçirdik” dedi. “KAMU YARARI VE MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI GÖZETEREK MESLEK ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN DEVAMI SAĞLANACAK” TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Şube Başkanı Onur Satıcı, “Hem kamusal yarar hem meslektaşlarımızın haklarını korumak hem de bir ihtiyaç olan meslek örgütlülüğünün devamının sağlanması için bu tür ortak çalışmaları önemsiyoruz” dedi.