ANTANDROS KAZILARI YIL BOYU SÜRECEK

2000 yılında yapılan yüzey araştırması sonrasında 2001 yılında Balıkesir Müzesi Başkanlığında başlayan Antandros sistemli kazıları, 2007 yılından bu yana Bakanlar Kurulunun 06.06.2007 tarih ve 2007/12296 sayılı kararı doğrultusunda Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gürcan POLAT başkanlığındaki heyet  tarafından halen Cumhurbaşkanlığı kazısı olarak yürütülmektedir.

2019 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kazı başkanlıkları arasında “Arkeolojik kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdürülerek etkin ve verimli hale getirilmesi projesi”  kapsamında “Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Desteklenmesi Protokolü” imzalanmaya başlamıştı.  Halen devam eden 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125’i Türk , 32’si yabancı kazı başkanlıklarınca yürütülmektedir. 2021 yılında bu proje kapsamında 125 kazının tamamının  12 ay lık kazı kapsamına alınması planlandı. TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “hem daha fazla uzman ve işçi ile destekleyeceğiz hem de kazı verimliliğini bu projelerle artırmış olacağız. Böylece hem daha hızlı hem daha verimli bir çalışmayla 12 ay süreyle kazı yapıldığı için birkaç yılda ziyaretçi alabilecek duruma gelebilecekler. Yeni kazı alanlarına gelen ziyaretçilerden elde edilen gelirleri de yine bu kazı yerlerine kaynak olarak aktarmaya devam edeceğiz. Belirli bir süre sonra kazı yerleri kendi kendilerini finanse edebilen bir ekosisteme de kavuşmuş olacak ve bu sürdürülebilir bir hal alacak. Bu da ikincil hedeflerimizden biri.”

Bu bağlamda Antandros Antik Kenti kazıları da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 aylık kazı kapsamına alındı.

Antandros Kazı başkanı, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr.Gürcan POLAT, “kazılarda bakanlığın 12 ay boyunca arazi koşulu aramadığını, bu bağlamda, ekonomik desteklerin ve iklim koşullarının da de elverdiği ölçüde 6 ay arazide 6 ay depo çalışması şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Kazı alanının düzenlenmesi, restorasyonu, ören yeri ilan edilerek, korunması ve bakanlıkca ziyarete açılması  konuları yanısıra bölge turizmine de katkısı olacağına inandığımız projelerimizi, kamu kurum ve kuruluşları ve bölge halkının değerli katkılarıyla yaşama geçirmeyi düşünüyoruz”