AKIN “KAMUNUN MALI KUTSALDIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tanışır malları ile ilgili Sayıştay’ın yaptığı denetimlerde “mevzuata aykırı işlemler” görüldüğünün tespit edildiğini söyledi. Ahmet Akın, “Devletin yani kamu malı kutsaldır. Ona gözümüz gibi bakmamız gerekir. Devletin malı deniz değil! Devlet malına zarar vermek suçtur” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sayıştay raporunun ortaya koyduğu bulguları paylaştı. Ahmet Akın, üniversite bünyesinde yer alan ve pilot olarak seçilen birimlerde Erdek Meslek Yüksek Okulu, Mühendislik Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Kütüphane Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve bu birimlere ait ambarlarda yapılan denetim sonucunda; taşınırlar işlemleri ile ilgili olarak mevzuata aykırılık tespit edildiğini bildirdi. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ile kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri alınmasından sorumlu olduğunu hatırlatan Ahmet Akın, Sayıştay raporunda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yapılan incelemenin sonucu olan mevzuata aykırılıkları tek tek sıraladı.
– Kullanıma verilen bazı taşınırlarla ilgili taşınır zimmet belgelerinin düzenlenmediği ve bu taşınırların taşınır sistem kayıtlarında ambarda göründüğü, – Taşınırların giriş kaydı yapıldığı zaman sistemden otomatik olarak verilmesi gereken sicil numaralarını gösteren barkodların bazı taşınırların üzerine yapıştırılmadığı ve dolayısıyla sicil numarası verilmeyen bazı taşınırların bulunduğu
– Bazı taşınırlar üzerinde halen daha önce bağlı bulunulan Balıkesir Üniversitesinin vermiş olduğu barkodların bulunduğu, – Taşınır ambarlarının bazılarında Taşınır Kayıt sisteminde kayıtlı miktarlardan daha fazla miktarda taşınır mevcut olduğu, – Dayanıklı Taşınırlar listelerinin bir kısmının odalarda asılı olmadığı, – Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin bazı birimlerde personel eksikliği nedeniyle sık aralıklarla değiştiği, – Ambarlarda mevcut olmayan taşınırların bir kısmının kullanımda olduğu ancak kullanıma verilmelerine ilişkin ilgili belgelerinin düzenlenmediği, – Bazı birimlerde yılsonunda ve yılın belli dönemlerinde fiili sayım yapılmadığı – Taşınır kayıt yetkilileri arasındaki ambar devir işlemlerinde, fiili sayım yapılmadan Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlendiği, dolayısıyla taşınır mevzuatına uygun bir devir işlemi gerçekleştirilmediği, tespit edilmiştir.
Ahmet Akın, Sayıştay raporunun tespit ettiği konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Burada taşınır mallardan söz ediliyor. Yani bilgisayar, masa ya da bir sıra, sandalye veyahut akademik eğitimde kullanabilen herhangi bir malzeme. Güzide bir üniversitemiz olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin demirbaşları olabilecek tüm taşınır mallar vatandaşın vergisi ile alınıyor. Devletin, yani kamunun malı kutsaldır. Ona gözümüz gibi bakıp, kendi malımızdan daha iyi korumak gerekir. Devlet kurumlarında çalışıyor olmak ve devlet terbiyesi bunu gerektirir. Devlet malına zarar vermek suçtur. Nitekim Sayıştay da ileride ortaya çıkabilecek zararları engellemek açısından; taşınırların kullanımı, kontrolü, korunması ve sağlıklı bir şekilde takibinin yapılabilmesi için taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve tespit edilen hususları düzeltici çalışmaların yapılması konusunda uyarılarda bulunmuştur.”